Popis akcí a seminářů

events-description-700

Duchovní setkání v  Praze

Popis setkání a seminářů

1. DUCHOVNÍ SETKÁNÍ, SETKÁNÍ PRO DUŠI

Délka trvání 3 hodiny

Posvátný večer duchovního povznesení a výuky. Beseda vedená na základě dotazů z publika a odpovědí na ně z duchovní perspektivy. Dále pak andělské písně Duše, vesmírné tónování a krátké meditace.

Setkání nabízí očistné, léčivé a povznášející energie potřebné pro duchovní rozvoj. Tyto posvátné duchovní energie zároveň reflektují aktuální individuální požadavky každého učastníka a nabízejí mu pomoc při posunu vpřed na jeho duchovní cestě.

Pobyt v  posvátném prostoru, který duchovní učitelka Thu-Hien svou přítomností vytváří, je velmi unikátním a jedinečným zážitkem.

2. MEDITAČNÍ KONCERT: ANDĚLSKÉ FREKVENCE

Doba trvání 2 hodiny

Posvátný večer duchovního povznesení za pomoci posvátných zvuků.

Obsahuje  andělské písně Duše, kosmické tónování a hluboce vedenou meditaci. Během koncertu duchovní učitelka Thu-Hien hraje na tibetské zpívající mísy. Toto setkání vás vezme na krásnou a uklidňující cestu k vaší duši.

Léčí a šíří božské světlo uvnitř vašeho fyzického těla.
Duchovní učitelka Thu-Hien je svou přítomností schopna  pro vás otevřít portály do nebeských světů. A zprostředkovat vám nezapomenutelný zážitek jednoty s velkými okřídlenými posly božími.

3. MEDITAČNÍ KONCERT: DELFÍNI A VELRYBY

Doba trvání 2 hodiny

Posvátný večer duchovního povznesení za pomoci posvátných zvuků. Starobylé a hluboké zvuky moře ze světa delfínů a velryb spojené s hluboce vedenou meditací. Toto setkání vás vezme na krásnou a uklidňující plavbu po moři, na které se setkáte s velkým duchovním mistrem vody, který vám nabídne léčení a stav duchovního přesahu nad stavem pouhého fyzického bytí.

Prostřednictvím své starověké Duše a jejího hlasu je Thu-Hien pro vás schopna otevřít portály do hlubokého mořského světa.

A zprostředkovat vám tak nezapomenutelný zážitek jednoty s prvotní kosmickou vodou, ve které se před dávnými věky lidstvo zrodilo.

“Při poslechu zpěvu písní z podmořského světa duchovní učitelky Thu-Hien jsem se vrátil zpět do dělohy, kde jsem se cítil nesmírně příjemně a milován božskou sílou.”


LÉČIVÁ SKUPINOVÁ SETKÁNÍ

1. LÉČIVÝ SKUPINOVÝ OBŘAD:

Půldenní setkání

Upozornění: Určeno lidem, kteří mají silnou touhu se vyléčit a jsou otevřeni zkušenosti a přijetí posvátných energií duchovního mistra. Vstup není věkově omezen.

Duchovní učitelka Thu-Hien povede hromadná skupinová léčení. Můžete přijít s jakýmkoliv zdravotním problémem. Léčení bude zahájeno zpěvem Písně Duše a poté bude duchovní učitelka Master Thu-Hien ve stavu posvátného klidu, aby umožnila energiím Božské Matky očistit každého přítomného účastníka. Poté bude následovat čas diskuze, kdy budou moci účastníci sdílet své zkušenosti z léčení.

Toto sezení negarantuje vyléčení ve všech případech, a to z důvodu, že každý z nás disponuje svobodnou vůlí, a některé skutečnosti v našem životě nemusí umožňovat úplné nebo i částečné vyléčení. Jedním z možných důvodů může být naše nemoc jako životní lekce, kterou musíme projít.

* Právní upozornění: Akce je bez nároků na vyléčení. Účast každého je na vlastní riziko. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů by lidé měli v první řadě vyhledat radu kvalifikovaného lékaře.

 

2. LÉČENÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

Doba trvání 4 hodiny

Limit: 25 dětí ve věku pod 18 let s rodiči (prosíme o včasnou registraci)

Duchovní učitelka Thu-Hien pracuje s dětmi vyžadujícími speciální péči jako je autismus, Downův syndrom, mozková obrna, s mentálními či emočními problémy a to jak v dětských domovech či privátních skupinových sezeních. Díky posvátné práci budou děti  se speciálními potřebami schopny přijmout radikální uzdravení a to během několika minut, díky jejímu duchovnímu kontkaktu s nimi nebo díky Písni Duše.

Duchovní učitelka Thu-hien bude pracovat s dětmi při jejich léčení ve skupině i jednotlivě. Jelikož je schopna mluvit s dětmi na duchovní urovni, předá každému  z rodičů speciální instrukce s požadavky dítěte, které nebylo možné předat v rámci běžné komunikace.

Toto sezení negarantuje vyléčení ve všech případech, a to z důvodu, že každý z nás disponuje svobodnou vůlí, a některé skutečnosti v našem životě nemusí umožňovat úplné nebo i částečné vyléčení. Jedním z možných důvodů může být, že nemoc je lekcí jak pro dítě, tak pro jeho rodinu. V některých případech je duchovní učitelka Thu-Hien schopna nabídnout pouze praktické informace, aby se dítě cítilo více pohodlně ve svém těle a nebo předat více pochopení o zdravotním důvodu pro rodiče.

* Právní upozornění: Akce je bez nároků na vyléčení. Účast každého je na vlastní riziko. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů by lidé měli v první řadě vyhledat radu kvalifikovaného lékaře.


DUCHOVNÍ SEMINÁŘE

1. NOVÉ BOŽSKÉ SRDCE LIDSTVA: SEMINÁŘ A ZASVĚCENÍ

Celodenní seminář

Posvátný čas strávený v rámci skupinového léčení a zvyšování vibrací srdečního centra, aby mohlo přijímat a šířit ve světě více božské lásky.

Lidstvo doposud zakusilo jen zlomek toho, kolik srdce může dávat nebo přijímat. Během tohoto nádherného času evolučního vývoje lidstva jsme vedeni na cestě k tomu, abychom se stali vyššími bytostmi světla, které mají zcela odlišné srdce, než je doposud známo. Tento seminář vám pomůže do hloubky očistit srdce od našeho kolektivního vědomí a karmy a lépe se připravit na přijímání vyšších a čistších energií pravé lásky, pravdy, soucitu, jednoty a kódů osvícení Nového Věku.

Duchovní učitelka Thu-Hien bude nápomocná při posvátném energetickém zasvěcení, které pomůže každému z vás zahájit proces přijetí nového srdce. Současně se také naučíte každodenní sebeléčivou techniku, která vám bude nápomocna v budoucím vlastním léčení a rozvoji.

Ihned, jak s tímto novým srdcem začnete pracovat, budete zároveň ozařovat cestu pro zbytek lidstva jako vzor toho, co přichází – nové zářící srdce lidstva budoucích generací.

Tato evoluční práce je jedním z postupů, kterých se nám dostává z milosti Vědomí Božské Matky. Aby tak lidské společnosti bylo umožněno přijímat nové vyšší božské srdce – zářící srdce, které je zobrazeno na mnoha náboženských portrétech. Vize tohoto pokročilého posvátného srdce byla dána Thu-Hien během posvátného obřadu v Peru.

2. LEČENÍ BOŽSKÝM SVĚTLEM: POŽEHNÁNÍ OD BOŽSKÉ MATKY

Celodenní seminář

Poznámka:  Abyste mohli plně využít potenciál tohoto semináře,  navštivte nejdříve seminář Božské Srdce.

Náplní tohoto semináře je zasvěcení v přijímání Energií Božské Matky, které jsou na planetě Zemi přítomny od doby planetárního posunu v roce 2012.

Toto zasvěcení vám pomůže jemně aktivovat zdroj kundaliní, více se otevřít intuici a ukotvit se ve zdroji svých chodidel pro větší uzemnění se. Nakonec vám Thu-Hien otevře zdroje na rukou pro používání Energií Božské Matky při sebeléčení, léčení ostatních či planety.

Tyto nové Energie bude každý schopen využívat okamžitě. Na semináři se naučíte také každodenní techniku sebeléčení, která vám pomůže ještě více zesílit Energie, ukotvit více Božského Světla uvnitř sebe sama a vytvořit Posvátný Prostor a rovnováhu v každodenním životě.

Tyto Energie obdržela duchovní učitelka Thu-Hien Poma v Andách v Peru přímo z Vědomí Božské Matky.

3. SEMINÁŘ BOŽSKÉHO ŽENSTVÍ A ZASVĚCENÍ (víkendový seminář)

2denní seminář

Dva dny plné duchovní transformace s léčivým účinkem pro úlohu žen ve společnosti. Jedná se o intimní seminář navržený pro ženy, jejich léčení, posílení, pochopení a přijetí silových Božských ženských aspektů v nich samotných. Bude jim předán posvátný léčivý symbol, který jim pomůže hlouběji se propojit s jejich vnitřním Ženským Božstvím, léčí dělohu a vyrovnává jangové energie v nich samotných a na planetě Zemi.

Tento seminář je vývojovým seminářem. Seminář se bude přirozeně vyvíjet směrem, kterého bude pro účastnice v jejich současných životech nejvíce potřeba. Během tohoto skupinového setkání bude Thu-Hien pracovat s účastnicemi též na individuální úrovni. Každá účastnice také dostane prostor ptát se a obdrží duchovní odpovědi, které budou pro její život důležité.

Jak se planeta Země dostává do větší rovnováhy, je nezbytné, aby se i ženám žijícím na Zemi dostávalo potřebné péče a léčení, které potřebují, aby i ony samy pomáhaly vyrovnávat energie jing a jang pro větší harmonii ve světě a pro nás všechny.

* Tento seminář je také vstupním předpokladem pro ženy, které by měly zájem o účast v 1,5 ročním on-line programu Božského Ženství: Mezinárodní Chrám Bohyně Adonai.

* Prosíme o včasnou registraci

 

4. SEBELÁSKA, LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ ( ANDĚLSKÉ SRDCE)

Celodenní seminář

Během tohoto semináře účastníci obdrží od duchovní učitelky Thu-Hien hluboké léčení srdce. S využitím Andělských léčebných frekvencí bude Thu-Hien jemně pomáhat účastníkům semináře, aby se jejich srdce mohlo oprostit od bolesti traumat a zranění v minulosti. Toto léčení pomůže otevřít srdce, aby mohlo přijímat více sebelásky, odpuštění, sebepřijetí a soucitu.

Po léčení předá duchovní učitelka Thu-Hien účastníkům jednoduché a účinné Andělské zasvěcení srdce, které mohou praktikovat ve svém životě vždy, když budou cítit, že potřebují více lásky k sobě samým.

Láska k sobě samým je základním předpokladem žití ve zdraví ve všech směrech života. S vysokou dávkou sebelásky jsou lidé ve svém životě schopni více se otevřít krásným a naplňujícím zážitkům. Důvod nedostatku sebelásky může pramenit z mnoha okolností, jako je nesprávná výchova v dětství, ze zranění v minulých životech nebo z nevhodného či zraňujícího chování společnosti, která nerespektuje individuální světlo jednotlivce.

5. PÉČE PRO CITLIVÉ

Celodenní seminář

Někteří lidé se rodí s velmi citlivou aurou, která přebírá veškerou energii kolem nich. Jejich citlivá těla fungují jako léčivé houby, absorbující nižší energie z jejich prostředí a čistí tak emoční ovzduší pro Matku Zemi a lidstvo samotné. Jedná se velký úkol, který když člověk netuší, co se sním děje a proč se to děje, se může stát pro dotyčnou osobu velmi těžko zvladatelným.

Tyto duše se nazývaji Empaths (od slova empatický). Mnoho takto empatických lidí doslova na sobě nese břemeno okolního světa. Mnoho z nich na sebe přebralo těžké emoce od svých rodin a také z dětství. Velmi často se cítí v pravidelných intervalech smutní, vyčerpaní a energeticky těžcí a netuší proč.

Tento seminář je pro ně něčím takovým, jako velkou hřejivou přikrývkou v zimě. Poskytuje jim pohodlí, léčí je a dává jim potřebnou péči pro jejich jemnou a citlivou duši. Přináší jim porozumění pro jejich jedinečnou cestu a pochopení, jak ji zvládat v každodenním životě. Tento seminář je pro každého, kdo se cítí být vydán na milost a nemilost okolnímu emočnímu prostředí.

Obsahem tohoto semináře je diskuze v rámci skupiny, lečivá seance a výuka. Učastníci budou odcházet s pocitem emoční lehkosti a více informováni o své jedinečné cestě a cennému daru duše těchto “Emphat“

6. SLADĚNÍ STARÝCH DUŠÍ

Půldenní seminář

Toto je seminář pro lidi, kteří cítí, že nezapadají do více povrchní společnosti a raději žijí svým vlastním vnitřním životem. Mají pocit, že už byli zástupci každé lidské rasy, vyznávali všechna náboženství a byli jak ženou tak mužem. Souzní se starými stromy, jazyky a kulturami. Před ostatními mohou trochu skrývat předsudky vůči okolí, jež vyplývají z jejich zkušeností, neboť oni už byli „vším“. S moudrostí zkušeného pozorovatele vidí nedostatky lidstva a lidí okolo nich, ale zároveň sami neumí používat hloubku svých vlastních zkušeností.

Velmi často se mohou cítit zmateni důvodem jejich inkarnace mezi ostatními tak mladými dušemi lidstva. Přirozeně touží po hlubším smyslu života a mohou postrádat HLUBOKÉ propojení s jejich prastarou duší.

Tento seminář je učí o jejich jedinečné cestě a jak používat rozsáhlejší léčení a uzemňující frekvence, které jejich prastará duše potřebuje, aby se více cítila doma v tom, o čem ví, že je jen dočasným tělem. Tento seminář proniká do minulých životů a pomáhá dát této prastaré duši pocit kontinuity a pochopení širšího rozsahu vize duchovní nesmrtelné cesty.

7. PROSPERITA, LÉČENÍ A ZASVĚCENÍ

Půldenní seminář

Je božským právem každého narozeného člověka, aby byly pokryty všechny jeho potřeby a byla splněna přání jeho srdce. Jelikož lidé vstupují do úrovně vyššího vědomí, bude velmi důležité pro společnost, aby přijali svět, kde VŠICHNI lidé mají to, co potřebují ke šťastnému a spokojenému životu. Nedostatek v životech lidí může mít původ v mnoha důvodech, jako je karma minulého života, nedostatek sebelásky, podmínky rodiny a podmínky společnosti. Při tomto semináři duchovní učitelka Thu-Hien pomůže jemně účastníkům odstranit vnitřní omezení strachu a nedostatku tak, že provede hluboké léčení hojnosti. Zároveň též provede jednoduché, ale velmi silné žehnající zasvěcení prosperity. Účastníkům semináře je doporučeno používat toto zasvěcení kdykoliv budou mít potřebu hojnosti ve svém životě. Duchovní učitelka Thu-Hien též povede diskuzi na téma o skutečném významu prosperity z božského hlediska a mentálních a emočních změnách, které jsou nutné ke správnému pochopení tohoto významu.

ŠAMANSKÉ OBŘADY: PRÁCE S AMAZONSKÝMI ENERGIEMI

Duchovní učitelka Thu-Hien nabízí dva jedinečné léčivé šamanské obřady. Jsou určené lidem, kteří již mají zkušenost a cítí se příjemně ve spirituálních energiích a oceňují práci s úžasnou léčivou silou planety Země.

1. PROPOJENÍ SE SILAMI KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT

Půldenní obřadní seminář

Stručný popis

Tento seminář je o objevení našich minulých životů skrze jedinečné probuzení vědomí, že i my jsme reinkarnovanou částí království zvířat. Hra na bubny a chřestítka z Amazonie pomáhá k propojení přítomných účastníků s královstvím zvířat a matky Země. Při hlubokém pročištění a léčení bude též zcela neočekávaně nápomocna duše jednoho z maličkých zástupců království zvířat.

Detailní popis

Pro mnoho lidí je málo známá skutečnost, že mnoho z nás prožilo minulé životy i v tělech zvířete. Jak se znovu a znovu reinkarnujeme na planetu Zemi, přicházíme v tělech nejrůznějších podob. Během tisíců ozdravných setkání, která jsem pořádala po celém světě, jsem měla tu čest vidět mnoho těchto různých podob v lidech a také, jak na ně stále aktivně působí. A to díky faktu, že žijeme všechny naše životy najednou.

Časoprostor a myšlenka rozdělení jsou pouze lidské výtvory, které se vytrácejí, jak se stále více vyvíjíme, abychom dospěli k pochopení multi-dimenzionální reality. Toto je revoluční seminář, který pomáhá lidem otevřít dveře k moudrosti myšlenky: „Ano, my lidé vždy budeme současně jednou svou částí i zvířetem. A jsme to my, kdo spojuje svět zvířat a lidí a že tyto světy patří k BOŽSTVÍ.“

Nebrala jsem tento fenomén vážně, dokud jsem neprožila několik let v Andách, kde jsem se osobně spřátelila s různými typy lidí, se kterými jsem se do té doby nesetkala. V kultuře obyvatel And jsou někteří domorodci stále propojeni se svými zvířecími podobami a stále mají v rámci této paradoxní přirozenosti napůl lidské a napůl zvířecí síly.

Jak jsem cestovala po světě, všimla jsem si, že lidé z různých kontinentů mají své zvířecí zástupce, kteří mají jasný vztah k jejich konkrétní kultuře. Na příklad, když jsem dostávala při obřadu mé nové andské duchovní jméno (POMA, v překladu puma), bolivijský šaman, který tento obřad řídil, jej zahájil modlitbou ve velmi starém Ando-Ajmarském jazyce. Když vzhlédl k nebesům, musel se propojit s královstvím zvířat. K mému naprostému úžasu se jeho tvář náhle a dramaticky fyzicky změnila v tvář orla a pak se vrátila zpět do původní podoby.

Po této proměně se na nebi znenadání objevili dva velcí orli, kteří nám přeletěli nad hlavami a tím zahájili náš obřad. Pravděpodobně na šamanovu žádost. Nevycházela jsem z úžasu. Doposud jsem nebyla svědkem něčeho podobného. Šamanova duchovní síla byla nesmírná. A pouze proto, že mám schopnosti nahlížet do těchto světů, jsem ho byla schopná následovat do světa, se kterým se on přirozeně spojil, když plnil své šamanské povinnosti.

Ale i ostatní lidé se mohou naučit, jak se spojit s těmito světy, aby obohatili svůj život bez toho, aniž by se museli stát šamanem. Mnoho lidí si je vědomých toho, že nošením rozličných zvířecích kůží jim umožňuje využívat jejich sílu. A že uctíváním totemového zvířete se jim dostane jeho rady atd… Z mé vlastní osobní zkušenosti však také vím, že i my JSME zároveň některými z těch zvířat, která si voláme na pomoc. Jsme součástí jejich zvířecího rodokmenu.

Vezměme si například Afriku: mnoho lidí, kteří se zde inkarnovali, byli původně nejstaršími zvířaty na planetě, jako jsou lvi a jiné velké kočkovité šelmy, velryby a opice. V Andách zase bylo mnoho lidí velkými ptáky, žábami, opicemi, morčaty, želvami a alpakami.

Vzrůst zvířete nemusí nutně odrážet velikost jeho síly. Každé ze zvířat má svou jedinečnou sílu.

Co někteří lidé mohou vnímat jako nedostatečnost, např. tvar těla, rysy ve tváři nebo dovednosti, jsou vlastně milé osobnostní rysy, pokud jsou nazřeny a oceněny z rodové linie vašich minulých životů v podobě zvířete.

Na tomto zážitkovém semináři budeme objevovat království zvířat z jedinečného pohledu vzpomínek, které si uchováváme v paměti naší duše. A na svět se pak už nebudete dívat nikdy tak, jako předtím.

Naučíte se:

  1. Budete schopni debatovat a sdílet detaily o vašich spojeních se zvířaty s ostatními účastníky ve skupině.
  2. Pochopení o spojitosti s vašimi minulými životy v tělech zvířat.
  3. Jak probudit vaši zvířecí sílu díky většímu využití pravé mozkové hemisféry.
  4. Jak meditovat a získávat zprávy od vašich silových zvířat.
  5. Jak zapracovat přítomnost vašeho zvířete do každodenního života a využít je jako formu pomoci.
  6. Většímu porozumění sobě samým, vaší jedinečné osobnosti, dovednostem a darům, které jste zdědili z vašich minulých životů v podobě zvířete.
  7. Během učení získáte hlubší poznatky k porozumění a respektu k důležitosti království zvířat, které pomáhá při evolučním posunu.

 

2. KAKAOVÝ OBŘAD: TAJEMSTVÍ DUŠE ČOKOLÁDY

Stručný popis

Tento seminář bude veden posvátným obřadním způsobem. Budeme objevovat léčení a otevírání srdce s duchovním mistrem amazonské rostliny Kakaovníku, mimo Jižní Ameriku také známým pod jménem ČOKOLÁDA.

Bližší popis

Kakaovník je léčivá medicína

Kakaovník je léčivou rostlinou pocházející z obou tropických pásem blízko pobřeží severního Peru a husté amazonské džungle. Duch Kakaa se používá v posvátném obřadu zlehka otevírajícím srdce. Kakao je jedna z mála rostlin, která má zároveň ženskou i mužskou duši. Během kakaového obřadu se můžou objevit nejrůznější příjemné vize, zprávy a tím může docházet k léčení srdce.

Při obřadu budeme používat ručně připravený Kakaový krém z Peru, který budeme klást na srdce.

Následovat budou hypnotizující zvuky chřestítek a bubnů, které propojí účastníky se zvuky duše andské džungle. Během obřadu se účastníkům může zjevit i samotný Duch Kakaa a to v mnoha různých nádherných formách.

Můj příběh

Čas zasvěcení

K mému zasvěcení velkému divokému duchu Amazonie došlo již mnohokrát během mých minulých životů. V tomto životě jsem byla opět vyvolena, abych duchovně sloužila Duchu Kakaa při jeho obřadech. V Amazonii jsem trávila pravidelně týden po dobu několika měsíců, abych obnovila své duchovní předpoklady k této službě. Kromě toho jsem se účastnila samotných Kakaových obřadů několikrát za měsíc. Každý obřad mi přinesl zcela jiné zkušenosti. Žádný z obřadů nebyl stejný. Byly úžasné a návykové tak, jak jen čokoláda může být!

Po živém snu, kdy se mi zjevil Duch Kakaa a povolal mě k této posvátné službě, jsem začala vést Kakaové obřady. Mou učitelkou byla šamanka ze severního Peru, která se mi se smutkem v očích svěřila, že umění Kakaových obřadů upadá do zapomnění a během několika generací se, jako mnoho dalších prastarých vědomostí, z dnešní moderní doby vytratí.

Duchovní učitelka Thu-Hien, setkání s Duchem Kakaa: Sen

V živém snu jsem byla navštívena prastarým Duchem Kakaa a na tento sen nikdy nezapomenu. V mém snu jsme sdíleli dům v Peru. On byl můj manžel. Po celou dobu jsem si myslela, že mluvím k člověku, dokud se neotočil a já se dívala do té nejstarodávnější tváře, kterou jsem kdy viděla. Jeho hnědá tvář byla jako otočený trojúhelník z posvátné geometrie a byla z hrudek nezpracované čokolády. Nebyl to tradičně hezký obličej, ale pro mě to byl můj krásný manžel. Byla to jedna z nejnádhernějších a nejhlubších duší, do které jsem kdy pohlédla.

V jeho přítomnosti moje srdce zcela roztálo. Cítila jsem, že ho hluboce znám. Když mi ukázal svou tvář, moje srdce se rozletělo otevřené a plné lásky, úcty a vzpomínky na úžasného Ducha Kakaa. Věnoval mi ten vůbec nejhlubší pohled a přímo do mojí duše zažehl tuto zprávu:

„MUSÍM CESTOVAT. NEMOHU ZDE ZŮSTAT POUZE S TEBOU. MUSÍŠ MĚ A NAŠI LÁSKU SDÍLET S CELÝM SVĚTĚM. PRO MŮJ ŽIVOT NENÍ DOBRÉ, ŽE MĚ VLASTNÍŠ POUZE TY. ALE MŮŽEME SPOLU STÁLE PRACOVAT.“

Vzbudila jsem se leknutím, který mi tato zpráva způsobila. Hluboce jsem plakala a svíralo se mi srdce. Nerozuměla jsem, co těmi slovy myslel. V mém snu jsem byla vdaná za Ducha Kakaa a on mě opustil. Byl to velmi skutečný a silný pocit. Setkala jsem se s Duchem Kakaa a on mi předal velmi jasnou­, zřetelnou zprávu, že ho nemohu vlastnit. Prohledávala jsem svou paměť, abych našla odpověď na otázku: „Jakým způsobem jsem k němu byla sobecká a přivlastňovala si ho?“ Později toho dne konečně přišla ta správná odpověď. A já jsem zcela pochopila význam jeho zprávy.

S radostí a úlevou jsem zašla za šamankou, se kterou jsem dělala mnoho obřadů. A řekla jsem jí: „ON CHCE, ABYCH HO VZALA NA CESTY. CHCE, ABYCH HO SDÍLELA PO CELÉM SVĚTĚ. NECHCE ZŮSTAT POUZE TADY V PERU.“ A ona odpověděla: „No tedy! To je dobrá zpráva.“

Toho dne šamanka pochopila, že si mne Duch Kakaa vybral, abych byla jednou z žen, které vedou jeho obřady. Po všech těch posvátných kakaových obřadech jsme byli propojeni v posvátné manželství duší člověka a rostliny. A šamanka se mohla stát mou učitelkou Kakaových obřadů, aby mi pomohla naplnit jeho přání.

MEZINÁRODNÍ ON-LINE SETKÁNÍ

Pokud byste rádi pokračovali v práci s duchovní učitelkou Thu-Hien, je možné se účastnit každý měsíc duchovního on-line setkání, které zahrnuje: meditace, duchovní výuku, skupinové léčení a programy určené k duchovnímu vývoji.

V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte.

PŘEDMĚTY K PRODEJI NA SEMINÁŘÍCH

Duchovní učitelka Thu-Hien přiveze sebou z Peru 100 náhrdelníků. Náhrdelníky jsou vyrobeny z tkaných provázků a posvátných kamenů z Machu Picchu, které jsou hluboce uctívané a s láskou nazývané Kameny Machu Picchu. Náhrdelník je ruční prací peruánského šperkaře, který hovoří starobylým jazykem Quechua. Duchovní učitelka Thu-Hien každý z nich požehnala na posvátném místě v Peru, Saqsaywaman v Měsíčním chrámu.