Posvátné Peru

Tato fotogalerie je zajímavým a velmi obsáhlým projektem, který zahrnuje tisíce fotografií z práce Thu-Hien v Peru a Bolívii. Fotografie musí být roztříděny, na projektu se pracuje. Tato sekce bude dokončena v roce 2018.