Nádherný svět

Forografie ze  šestihodinové pouti Mistryně Thu-Hien k vrcholu hory Sinaj. Egypt, 21. prosinec, 2012. 

 

Tato fotogalerie je zajímavým a velmi obsáhlým projektem, který zahrnuje tisíce fotografií z práce Thu-Hien po celém světě. Fotografie musí být roztříděny, na projektu se pracuje. Tato sekce bude dokončena v roce 2018.