Skrytý Význam Posvátné Hudby

 STVOŘENÍ PRADÁVNÉ PÍSNĚ DUŠE


 

Úvod

Jako duchovní učitelka a léčitelka vyjadřuji svou posvátnou práci různými způsoby. Jedním z nich je posvátná hudba, v níž zpívám duchovní píseň Vesmíru. V písni samotné je ukryt božský plán pro lidstvo, planetu Zemi a Vesmír. Tato hudba je velmi starodávným a posvátným uměním, které bylo kdysi dávno vyhrazeno pouze pro místa nejposvátnějších chrámů a pro královské rodiny prastarých říší.

V současné době, kdy se toho na planetě velmi mnoho děje a zároveň zde probíhají hluboké evoluční změny, je nesmírně důležité, aby byly tyto posvátné zvuky dostupné všem lidem, aby bylo možné podpořit propojení jednotlivců s jejich vlastní duší, propojení lidí navzájem, včetně jejich napojení na Stvořitele. Tyto posvátné zvuky Vesmíru mají totiž nesmírné harmonizační, povzbuzující a vývojově podněcující účinky, a proto tak zásadně přispívají k léčení našeho dnešního světa.

Protože většina lidí není zcela obeznámena s hlubokým významem, který nabízí tato přicházející hudba, věnovala jsem hodně času tomu, abych napsala důkladné pojednání o mé práci. Má práce je velmi komplexní a proto jsem toto pojednání kvůli přehlednosti rozdělila na jednotlivé sekce. Pokud by Vás zajímal jen krátký popis duchovní písně, můžete si přečíst pouze první část s názvem VÝZNAM Z POHLEDU CELÉHO VESMÍRU. V případě, že budete chtít ve čtení pokračovat, je dobré držet se sledu jednotlivých na sebe navazujících podkapitol, aby byl dodržen kontext souvisejících informací. Je ale rovněž možné číst jednotlivé sekce odděleně a vybrat si konkrétní pasáže, které Vás zajímají. Následující seznam podává přehled jednotlivých podkapitol:

  • Význam z pohledu celého Vesmíru
  • Osobní význam pro jednotlivce
  • Celosvětový význam
  • Prastaré domorodé kultury

VÝZNAM Z POHLEDU CELÉHO VESMÍRU

Hudba sfér (nebeská hudba)

Veškerá hudba, kterou přináším, vzniká naprosto improvizovaně bez jakékoli přípravy během několika minut. Ať už stojím u mikrofonu v nahrávacím studiu nebo jsem na některém z mých meditačních koncertů, tak zpívám to, co skrze mne naprosto přirozeně přichází. Tento jedinečný a nádherný jazyk pradávných věků ze mne vychází bez jakékoli myšlenky. Představuje posvátný jazyk, který je duši důvěrně známý a ta je ho schopna okamžitě identifikovat, pokud je jí dána možnost mu naslouchat.

Každý den mého života slyším ve svých uších několik různých tónů najednou. Některé jsou tak moc komplexní, že nejsem schopná je ani popsat, ale některé jsou více rozeznatelné. Jedná se o směsici tónů s nesmírně pestrým rozpětím, co se týká tempa, stylu, výšek a hlasitosti. Tato božská hudební symfonie je se mnou neustále propojena a doprovází mne celých 24 hodin denně. Během let se postupně stala více komplexní (pestřejší, bohatší) tím, jak byla obohacena o další úrovně v souladu s tím, jak jsem i já sama byla schopná s nově přidanými úrovněmi zacházet.

To, co slyším, je hudba sfér (nebeská hudba). Pomáhám propojit tyto zvuky sfér s fyzickým světem, v němž právě žijeme a vnímám to jako velmi potřebný dar věnovaný nám druhou stranou ne-hmotného Stvoření.

Pamatuji si, jak jsem jednoho dne poskytovala rozhovor v televizi. Byla jsem reportérkou požádána, zda bych mohla na pár minut něco zazpívat. Jakmile jsem dozpívala a otevřela oči, doslova jsem na pár sekund vůbec nevěděla, kdo byla ta žena, která naproti mně seděla, ale ani to, kde jsem se v daný moment nacházela. Bylo to pak pro mě trochu zvláštní zjištění, když jsem si uvědomila, že jsem vlastně v přímém přenosu v televizi v Peru. V době, kdy jsem poprvé začala před mnoha lety zpívat, zpívala jsem pouze sama pro sebe. Tenkrát bylo pro mne naprosto přirozené stáhnout se do ústraní a poté sedět dlouhou dobu v křesle ponořená do sebe sama.

To, jak daleko, během několika pár minut, cestuji v rámci duchovních světů při svém zpěvu, jsem si ale bezprostředně uvědomila až v době, když jsem začala zpívat publiku. Přitom jak zpívám, se totiž přenesu do mnohem vyšších vesmírných dimenzí, které jsou mi nyní důvěrně známé a v nichž se nacházím v naprostém stavu jednoty s vyššími kosmickými zvuky a silami. Tamten svět je naprosto odlišný od našeho světa tady, který zakoušíme v podobě fyzické reality. Jsou v něm přítomny pouze vyšší vibrace Jednoty, jejichž vyjádřením je prociťování lásky, radosti a míru.

Píseň stvoření

Zvuky obsažené v písních se rodí tam, kde se nachází vesmírný trůn samotného STVOŘITELE. JSOU to totiž zvuky samotného BOŽSKÉHO STVOŘENÍ, kterým STVOŘITEL (Matka/Otec Bůh) sám JE a jež představuje.

Tam, kde samotný STVOŘITEL sídlí, tam rovněž existují ty nejčistší a nejvyšší úrovně Andělů stojící u něj jako stráž. Vibračně tak doslova stojí blízko metaforických nohou Pána a projevují mu zbožnou úctu. Právě v těchto místech, naplněných zářivým, velkolepým Světlem Božství, je přítomná i tato nebeská hudba, jež pomáhá vytvářet ozvěnu vznešenosti, která ze STVOŘITELE vyzařuje. Toto vyzařování představuje nejvyšší a impozantní Svatou Píseň, která zní celým Vesmírem.

Sbory Andělů láskyplně napomáhají VYTVÁŘET OZVĚNU této nekonečné písně Posvátného Stvoření s veškerou láskou, oddaností a úctou. Píseň STVOŘENÍ nikdy nekončí. Je v jednotě s uspořádáním Vesmíru a pomáhá jak vytvářet, tak i pečovat o nekonečné Stvoření. Je v ní zakomponován božský plán (schéma), nejvyšší možná ideální představa toho, co již bylo či bude stvořeno. Vlastní síla této písně spočívá v tom, že udržuje stav Jednoty a opatruje posvátné Světlo skrze všechny existující reality.

Většina nekonečných jemných božských kosmických zvuků, jež Stvoření obsahuje, není vůbec lidským uchem slyšitelná. Avšak například význam starodávných manter tkví v tom, že ve velké míře zachycují některé z počátečních zvuků stvoření. Byly to právě tyto zvuky manter, které byly lidstvu věnovány stanovenými bytostmi, jejichž vibrace byly dostatečně vysoké k tomu, aby byly schopny slyšet zpěv božských sborů. Úkolem těchto bytostí je sdílet zmíněné počáteční zvuky s lidstvem, aby tak bylo zachováno jeho propojení se STVOŘITELEM.

Tyto prapůvodní zvuky, které zpívám, stvořily Duši lidstva. Byly zde dávno předtím, než vůbec lidé začali existovat. Během svých učení sdílím často s posluchači také informaci, že se jedná o zvuky, které oni sami slýchávali ještě předtím, než se sem narodili. Jako jeden z mnoha skromných lidských služebníků boží vůle, mi bylo umožněno, abych si pamatovala některé z kosmických zvuků této písně STVOŘENÍ. Právě z tohoto důvodu můžu sloužit jako energetický portál v lidské podobě, který přemosťuje mezeru mezi oběma světy a napomáhá tak lidstvu zachytit a slyšet některé ze základních refrénů, které jsou obsaženy v této vesmírné evoluční písni.

Je důležité jasně porozumět tomu, že existuje pouze JEDNA věčná píseň. Nicméně pro vnímání, které je možné prostřednictvím běžného lidského sluchu, je tato píseň přetvořena do nekonečného množství nejrůznějších písní a zvuků. S úctou je pak všechny nazývám jedinou písní stvoření – jako Píseň Duše.

Píseň Duše, kterou mi bylo dovoleno, že mohu zpívat, je potřebná jak pro lidstvo, tak i pro Zemi samotnou, aby oběma pomohla asistovat ve velmi komplexní době, v níž právě žijeme. Je důležitá pro oba, protože lidé a planeta Země jsou navzájem propojeni. Planeta Země pro nás pro každého představuje naši původní MATKU a z toho důvodu jakákoli újma, která je jí způsobena, bude mít trvalý vliv i na její děti, které vyživuje. Jako pro děti, které jsou stvořeny z jednoty Ducha (neviditelná vesmírná energie) a Země (viditelná zemská živelná hmota), bude pro nás vždy důležité přijímat životní substanci i z naší ZEMSKÉ MATKY během našeho pobytu na ní.

Jestliže bude umožněno, aby tato posvátná píseň STVOŘENÍ vyživila děti Země, pak nebude nutné, aby svou prvotní Zemskou Matku bezdůvodně poškozovali či vyčerpávali. Právě toto nadměrné vyčerpávání je důvodem, proč Matka Země potřebuje, aby také jí byla zpívána píseň STVOŘENÍ. Ve chvíli, kdy se k ní tyto zvuky dostanou, dojde ke snížení těžké hustoty, která byla na ní vytvořená lidmi a ona je pak schopná znovu volněji dýchat. Dokonce jsou schopna volněji dýchat i zvířata, která na ní žijí. Právě v této době Matka Země velmi potřebuje, aby se o ni spousta jejích netečných dětí starala.

Zvuky písně Stvoření jsou prehistorické, avšak přesto se jedná o zvuky evoluční. Spousta velmi silných, i když ne přímo vnímatelných tónů uvnitř zvuků, jež jsou příznačné pro hudbu, kterou zpívám, představují část z posvátné geometrie Božího plánu – jakéhosi lepidla, které je schopné držet nejvyšší možné předlohy Božího plánu Vesmíru pohromadě. Tyto prvopočáteční zvuky rovněž doprovází původní a nejvyšší potenciály naší duše a jejich společný božský tanec s celým stvořením, bez toho, aniž jsme či nejsme si toho vědomi.

Zpívala jsem tyto kosmické písně Stvoření pro lidi z celého světa – počínaje Beduíny v Egyptě, přes šamany v amazonské džungli, Buddhistické jeptišky v Thajsku, až po nádherné lidi z vesnice na Slovensku. Byla jsem svědkem slz radosti a zároveň pochyb v jejich očích, jak na ně silně zapůsobily vyvolané vzpomínky na část z VELKÉHO MYSTÉRIA a byly tak znovu oživeny někde hluboko uvnitř v jejich lidském fyzickém těle. Mnohokrát poté, co jsem odzpívala Píseň Duše, jsem si mohla povšimnout u starých moudrých lidí, jak si úlevou povzdechli s uvědoměním, že pro tento momentálně zmatený svět přece jen existuje naděje.

Zpívala jsem tuto Píseň Duše i dětem s těžkým autismem a pozorovala jsem, jak se jejich oči překulily z pevné pozice téměř vzadu jejich hlavy tak, že se poprvé za svůj mladý život upřeně mohly podívat přímo na své rodiče. S pomocí těchto posvátných zvuků se jejich velké duše dobrovolně rozhodly ukotvit více ve svém těle. Ke všemu, co zde uvádím, může dojít během několika minut. Je tomu tak proto, že v mnohých případech jsou tyto děti propojeny daleko více se svou duší než většina populace a jejich schopnosti samoléčení mohou být aktivovány okamžitě. Nemají ego, které by jim říkalo, že to není možné. Někdy se jejich větší problémy snaží spojit s jejich lidskými těly.

Mnoho lidí mi sdělilo, že si pouštěli má cédéčka přímo na nemocničním pokoji, aby tak usnadnili jeden ze dvou přechodových stavů, kterými jsou porod či umírání. Během obou zmíněných stavů je nadmíru důležité, aby byl otevřen svatý portál, který pak s sebou následně přináší silné konejšivé andělské energie a napomáhá vytvořit silné božské frekvence. Všechny duše tak nějak váhají, když se mají na Zemi inkarnovat či ji opustit, pokud v daném momentě chybí božská či lidská útěcha. A většinou duše, které vědomě vnímají existenci božského, rovněž pochybují, zda mají na Zemi zůstat, pokud zde božská či lidská útěcha chybí.

Zpívala jsem tuto píseň i chirurgům a doktorům medicíny z mnoha různých oborů a dostalo se mi od nich té samé odpovědi. Jsou obvykle překvapení nad změnami, které uvnitř nich samotných probíhají od momentu, kdy začínají pociťovat léčivé účinky písně. Jeden Peruánský chirurg se mi svěřil s tím, že u sebe zaznamenal okamžité a velmi mocné účinky této písně, a sice že u něj došlo k aktivaci šišinky. Během pár minut poté, co zpěvu písně naslouchal, se jeho zrak najednou zostřil tak, že byl schopen trojrozměrného vidění ve velmi živých barvách a zaznamenal u sebe také rozšířený stav vědomí. Tento vyvolaný stav u něj přetrvával po dobu několika dní.

Zjistila jsem, že tento doktor byl zároveň šamanem, který získal svůj výcvik od indiánských kmenů amazonské džungle. Představuje tak potenciální budoucnost pro nové odvětví medicíny, která v sobě zahrnuje i povědomí o Vesmíru a zároveň také využívá kosmického léčení v medicíně samotné. Pokud je nějaké medicínské zařízení ochotné spolupracovat s kosmickými frekvencemi, může se pak stát svět vědy v oblasti medicínské péče ničím neomezený.

Náš lidský sonar

Získávání povědomí o síle písně Stvoření pro mne až do dnešní doby představovalo velmi zajímavou cestu. O hloubce jednotlivých zvuků jsem se měla možnost dozvědět z některých velmi nečekaných zdrojů. Jednoho dne jsem zjistila od malého chlapce s Downovým syndromem, který žije v sirotčinci, že Světelné mise pomáhají s podporou něčeho velmi nečekaného. Tento křehký malý chlapec jménem Lolly mě navštívil na úrovni duchovního světa během jedné z mých meditací. V ten moment byl mým osvíceným učitelem.

Během své meditace jsem byla náhle vyrušena tím, jak jsem uslyšela hlasitou policejní sirénu níže pod městem Cuzco. Najednou jsem uslyšela také dětský hlásek Lollyho. Podělil se se mnou o to, že on slyší zvuk sirény ve svém uchu 24 hodin denně. Řekl mi také, že právě tento zvuk je zvukem, který by mohl být označen jako zvuk Boha. Dále mi ještě vysvětlil, že je to právě tento zvuk, který mu pomáhá v tom, aby mohl být trvale naladěn celých 24 hodin denně na vysoko vibrační dimenze.

Tato informace mnou úplně otřásla až na samotné jádro, jak jsem si rychle dala dohromady jednotlivé střípky skládačky a ihned jsem si uvědomila, že tento především kosmický zvuk byl pozměněn, aby byl následně používán v rámci každodenního života na celém světě jako upozornění na výskyt nějaké naléhavé události – jako například policejní siréna, ABY SI ZÍSKAL VAŠI POZORNOST. Jednotliví vykonavatelé státní moci tak používají tohoto posvátného kosmického zvuku za účelem oznámení náhlého poplachu.

Například: „Honím zločince, jděte mi z cesty, protože se blížím k vašemu autu velkou rychlostí. Vy jste ten zločinec a já jedu za vaším autem velkou rychlostí. Řídíte auto příliš rychle a já se rychle blížím k vám, abych vám dal pokutu. Jsem tady, abych vás ochraňoval, protože jsou kolem vás špatní lidé, kterých byste se měli obávat.” Můžeme se tak dostat do iluzorní situace, že se nám děje mimořádná událost, jako například to, že spěcháme v sanitce, abychom někoho mohli dovézt do nemocnice. Všechny výše zmíněné situace způsobují to, že naše SRDCE začne tlouci rychleji, jak plně reaguje na danou situaci, bez ohledu na to, zda se nás daná mimořádná událost týká nebo ne.

A takto právě funguje vesmírný zvuk. Pracuje na vnitřní, nejhlubší úrovni. Protože někdo z vysokých představitelů věděl, že se jedná o jeden z nejhlubších kosmických zvuků, který jsou schopni slyšet všichni lidé, začal být používán pro účely kontroly k zajištění vaší pozornosti. Pokud je kosmický zvuk zneužit k tomu, aby znamenal něco jiného, než jaký byl jeho původní význam, pak jsou lidské senzory zmatené, přetížené a vykazují na něj nižší citlivost. Zvuk sirény či jiný podobný zvuk, které jsou pro nás rozhodující, jsou pak profiltrovány našimi senzory a už je dále nejsme schopni vnímat jako něco posvátného. A tak podobně jako sonar velryby ve znečištěných vodách i my ztrácíme naši schopnost najít svou cestu.

Je to vrozené právo každého z nás být schopen registrovat a rozpoznat, když nás naše Duše či Vesmír volá.

Mnoho netušících lidí po mnoho generací tak bylo v tichosti odpojováno od svého primárního zdroje síly, kterým je jejich vlastní duše, jež je napojená přímo na samotného Stvořitele. Vzhledem k tomu, že je většina lidí naší společnosti nucena žít nepřirozeným způsobem, pak je třeba, aby jedinci s vyšším vědomím vytvořili nové, silné a jednoduché prostředky, aby ostatním lidem napomohli znovu se spojit s tím, kým mají opravdově být. Opětovné vynoření se PÍSNĚ STVOŘENÍ a její dostupnost pro většinu lidí je jedna z mnohých a hlavních způsobů znovu propojení lidí.

Lidé, kteří cítí, že nikdy předtím nebyli schopni meditovat, modlit se nebo nastoupit na duchovní cestu, mi často říkají: „Je to pro mne poprvé, co se můžu jednoduše a vědomě spojit se svou Duší při poslechu této Božské hudby. Tato hudba je opravdu schopná se dotknout tichých hloubek v mém nitru, do kterých jsem se dříve pokoušela dostat.“ Tento vnitřní prostor je plný ticha, prostý jakýchkoli myšlenek, ale zároveň je plný bytí. Je místem, v němž přebývá samotná DUŠE.

Píseň Duše napomáhá PROBUZENÍ Duše a posiluje ji. Má být sdílena s publikem celého světa s cílem poskytnutí léčení, harmonizace a pozvednutí vědomí, aby mohl být podpořen mír a mohl pozitivním směrem pokračovat život na planetě Zemi. Jejím úkolem je nám rovněž pomoci využívat znovu našeho vrozeného mocného sonaru, se kterým opětovně obnovíme naše povědomí o zbytku Vesmíru.

Píseň Duše či duchovní píseň Stvoření umožňuje našim tělům se znovu naladit na to, co už je zde dávno přítomné, ale mohlo nám připadat jako ztracené v moři zkreslených frekvencí, v němž v současné době žijeme.

 

OSOBNÍ VÝZNAM PRO JEDNOTLIVCE

Úkol našeho fyzického těla aneb integrace posvátného zvuku na tělesné úrovni

Poslouchání této Písně Duše (duchovní písně) napomáhá navodit u jedince stav jednoty a pocit propojení s celým Stvořením. Může rovněž člověku napomoci posunout se za hranice tohoto světa, v němž je přítomno mnoho materiálního tlaku a napětí vyvolaného lidmi, směrem do mnohem větší reality svatého Stvoření a nekonečnosti. V závislosti na tom, jak se je schopen konkrétní člověk otevřít působení těchto energií (a dovolit sám sobě odevzdat se, uvolnit se a nechat odejít, co je třeba), pak může někdy trvat několik okamžiků, hodin, či dokonce dnů, než se plně vrátí do normálního denního stavu vědomí poté, co u něj došlo k rozšíření vědomí působením této nikdy nekončící duchovní písně.

Protože se u průměrného člověka nejedná o běžně zažívaný stav, mnoho lidí, kteří naslouchají těmto písním poprvé ve svém životě, většinou žasne nad tím, jak rychle a bez námahy u nich dojde ke stavu rozšíření vědomí. Může to být vůbec poprvé, co takový stav tito lidé ve svém životě zažili.

Právě v tomto rozšířeném stavu Vědomí naprosté Jednoty se vším co je, se začínají dít úžasné zázraky. Je to sice jen pouhý začátek, ale následně pak přebírá svoji úlohu fyzické tělo, aby vykonalo velmi důležitou práci na integraci přijatých vyšších frekvencí na fyzické úrovni.

K vyššímu duchovnímu vývoji dochází u člověka v případě, kdy v jeho těle dojde k velkému propojení duše (energie naplněné světlem) a těla (hmoty).

Pokud nedojde u člověka k výše zmíněnému propojení, pak celý proces zůstává stále nedokončený. U těch lidí, kteří normálně žijí své životy ve spěchu, se nemusí jednat o příliš vědomý proces a tito lidé si nemusí u sebe žádné změny ani povšimnout. Nicméně citliví jedinci určitě budou schopni postřehnout, že u nich dochází k vylaďování jemných energetických vrstev jejich těla.

Znamením toho, že tato píseň zafungovala, je to, že se po jejím poslechu objeví přirozená touha zpomalit. Lidé, kteří jsou v souladu se svým tělem, mohou zjistit, že chtějí během této fáze odpočívat nebo někdy dokonce jít i spát. Je to právě jejich tělo, které jim sděluje, že u nich probíhá energetická změna. Můžeme si danou situaci představit, jako když ladíme nějaký hudební nástroj, a v tomto případě je tímto hudebním nástrojem chrám našeho vlastního těla.

Tato duchovní píseň působí trochu jako spirituální doktor, jenž nás upozorňuje na ty „klávesy“ našeho těla, které je potřeba vyladit. Jsou to právě ty „klávesy“ – záležitosti, které nejsou v souladu s Vesmírem.

Pak už je na vašem vlastním těle, aby vykonalo konkrétní práci. Jedná se o skvělé připomenutí toho, že i VAŠE smrtelné tělo je součástí tohoto posvátného procesu a z toho důvodu je důležité, aby proběhla i konkrétní fyzická práce uvnitř něj. Je proto dobré během daného období respektovat i fyzickou část transformace a odpočívat, když je to třeba.

Tak jak rostu a vyvíjím se společně s touto hudbou, dovídám se více o jejích významech, jednak prostřednictvím svého vlastního srdce, ale i skrze srdce těch, kteří jí naslouchají. Mohu říci, že některé ze zvuků slouží k léčení, zklidnění, jemnému či hlubšímu pročištění, otevření srdce, uvolnění bolesti, otevření se universální pravdě, navození stavu klidu, ticha či radosti atd. Mnohokrát jsou jednotlivé zvuky zkombinovány v rámci jedné písně v přesně správné míře tak, aby byla vytvořena mocná a potřebná dávka léčení pro konkrétního posluchače.

Tyto písně pracují mnoha různými a ne vždy zjevnými způsoby v závislosti na konkrétním jedinci. Častokrát se stane, že se po poslechu písně lidé cítí jinak, ale nejsou schopni přesně popsat, k čemu u nich právě došlo. Často jen tiše téměř šeptajíc vypustí ze svých úst komentář: „Je pro mne velmi těžké vyjádřit to slovy. Právě jsem zažil něco velkého, ale je pro mne obtížné to definovat.“ To něco je… DUŠE.

Blokování energií

Reakce každého posluchače na konkrétní písně bude zcela odlišná a jednotlivec si z nich vezme jen to, co v daný moment chce či potřebuje. Může se stát, že některá lidská těla dokonce tyto písně odmítnou. Nemusí jim vůbec chtít naslouchat. Stane se tomu tak většinou během prvního zazpívaného tónu či minuty poslechu. U těchto lidí se může stát, že budou mít pocit, že chtějí prostě v tichosti opustit místnost anebo od písně jakoby odvrátit svoji pozornost. Jejich mentální tělo se může dostat rychle do stavu posuzování týkajícího se kvality či nedostatků v rámci zpěvu. Důvod, proč k této reakci dochází, může být v tom, že písně samotné mohou na úrovni podvědomí v lidech vzbuzovat strach, protože tito lidé nejsou ochotni zažít zkušenost duchovního rozvoje či stavu jednoty.

Písně mohou znít dokonce hrozně pro ty, kdo nemají touhu naslouchat odlišné hudební melodii ve svém životě, protože mají strach se podvolit. Ve velmi ojedinělých případech lidé při poslechu nepociťují vůbec nic nebo musí vyvíjet zvláštní námahu, aby zjistili, že jejich pocity něco signalizují. Tito lidé většinou nejsou citliví vůči energetickým změnám.

Na druhé straně, ti lidé, kteří se ze zvědavosti pozastaví nad energií během prvních několika málo tónů, jsou na změny energie citliví. Pokud jim frekvence písně přináší zklidnění, pak si s největší pravděpodobností nestaví tito jedinci hranice a neblokují tak ani průchod vesmírných energií směrem k sobě. Znamená to, že jsou otevření a touží se propojit se svou Duší.

Potřeba útěchy a péče jako první

Koncept integrace ducha a těla je pro posluchače rovněž velmi důležitým aspektem k porozumění. Bez toho totiž není možné, aby se u daného člověka plně rozvinul duchovní vývoj. Předtím než k této integraci může ale vůbec dojít, potřebuje se lidské tělo cítit bezpečně a nemít ochranu vytvořenou ze strachu. Je paradoxní, že duše je schopná dokončit tento úkol jednoduše, pokud je jí to umožněno, ale častokrát je to právě lidské tělo, které nedá k zahájení tohoto procesu povolení, dokud se nejdříve necítí „v bezpečí“.

Je to jako by tělo potřebovalo získat důvěru k Duši. Naproti tomu Duše nikdy neodmítá lidské tělo. Ona je vždycky celistvá, beze strachu a toužící stále po VĚTŠÍM sjednocení se svým lidským fyzickým protějškem. Vzhledem k této skutečnosti, je důležité, aby měla Duše trpělivost s lidskou myslí, egem a emocemi. Připomíná to vztah podobný hře při přetahování lanem až do doby, kdy je tělo schopné zcela se uvolnit bezpodmínečné lásce a moudrosti, které mu Duše chce poskytnout.

Existuje bezpočet důvodů, které jsou ale všechny založeny na strachu, v důsledku kterých někdo nechce, aby se Duše více propojila s jeho tělem. Pokud lidské tělo, osobnost či ego odmítá umožnit Duši, aby se více s tělem propojila, pak mají daní lidé těžší život. Mnohokrát je totiž lidské tělo až na buněčné úrovni plné bolestivých generačních vzpomínek, které způsobují to, že se v něm následně Duše není schopná plně ukotvit a více vyjadřovat samu sebe. Dochází tak k blokování jejího přirozeného vyjádření obrannými mechanismy ega a strachu. DUŠE není totiž v souladu s jakýmkoli druhem STRACHU a je třeba počkat, až se člověk bude cítit bezpečně a dovolí své Duši více se v jeho životě vyjádřit. Není to Duše, která by si vynucovala silou, aby došlo k jejímu sjednocení s tělem. Jakmile se tělo cítí dostatečně v bezpečí, pak DOVOLÍ, aby do něj vstoupilo více esence Duše a došlo k její další integraci na úrovni těla.

Samotná Duše je propojená s buněčnou pamětí rodu a stejně tak i karmou. Píseň Duše (duchovní píseň) je schopná léčit na hluboké buněčné úrovni, protože její síla tkví v tom, že dokáže vytvořit propojení těla s jakýmkoli množstvím esence Duše, které je již v těle přítomno. Je to právě přítomnost Duše nacházející se uvnitř lidského těla, která je zároveň jeho nejmocnější léčivou silou, protože je co nejpevněji propojena s Bohem. Pokud je síla Duše vypnuta (tzn. je vypnuta Božská síla uvnitř nás) anebo Duše není dostatečně propojena, pak naše lidská životní síla a zároveň i vnitřní síla bude odpovídat tomuto odpojení. V případě, že byly rodové linie předků konkrétních lidí napojeny na svou Duši, pak s velkou pravděpodobností budou napojení i tito lidé. Velké množství současných generací bylo od své duchovní síly odpojeno v důsledku života ve světě, který se stal zaměřeným převážně na egoistické potřeby a materialismus.

Jestli se posluchač rozhodne písni naslouchat, pak tímto dává jakoby tiché svolení k tomu, aby na určité úrovni proběhlo jeho léčení. To znamená, že tělo dostane na energetické úrovni pokyn, aby začalo odstraňovat řetězy kolem Duše a Srdce. Následně je pak dán prostor pro to, aby došlo k léčení. Lidské tělo nejdříve využije duchovní píseň k tomu, aby se samo zklidnilo a energeticky opravilo, protože nejdříve je nutné, aby se v těle vzbudila počáteční důvěra.

Písně jsou obohaceny o čisté Andělské vibrace, které mají velmi hluboké a přirozené uklidňující účinky. Lidské tělo využije této léčivé Andělské medicíny k tomu, aby se mohlo zbavit hustých energií strachu.

To posléze tělu umožňuje, aby se u něj dostavil skutečný stav charakteristický jeho vlastním pocitem, že je pod naprostou ochranou a v péči Andělů. Vůbec přitom nevadí, zda daný jedinec na Anděly věří nebo ne. Oni skutečně existují a pomáhají tomuto i jiným světům, protože v tom právě spočívá jejich božská mise. Z tohoto důvodu byli Stvořitelem stvořeni – jsou božskými pomocníky. Navíc, toto je i další důvod, proč nemusí být písně zrovna dokonale zazpívány. Každá píseň je doprovázena Andělem a ten sám je již dokonalý. Díky požehnání Andělů, se mohou dít krásné věci, o kterých by si lidská mysl nikdy nemyslela, že jsou možné.

Druhé stádium představuje pak vlastní integrační proces. Píseň Duše (duchovní píseň) usnadňuje proces energetické přestavby, který následně umožní lidskému tělu a Duši, aby se navzájem dostaly do většího souladu. Zdravý vztah Duše a těla je typicky u mnoha lidí více přítomen během jejich raného dětství, protože dítě nebylo ještě vycvičeno skrze proces socializace či naučeno stanoveným pravidlům, což pak způsobí zastření jeho vrozeného a jedinečného duchovní vědomí.

Jedním z důvodů, proč se spousta dospělých tak ráda pohybuje kolem malých dětí, je ten, že si malé děti v sobě ještě pevně nesou frekvence své Duše.

Přítomná část Duše v těle člověka začne vnímat nadšení a jakési oživení, jakmile ucítí a uslyší jemné vzkazy skryté v duchovních písních, které jsou pro ni určeny. Je to jako by se Duše rozveselila a vzkázala energii, kterou duchovní píseň přináší: „Jsem tady. Pořád jsem tady. Čekám trpělivě na to, abych se mohla znovu propojit. Prosím nejdříve zajisti, aby mé tělo cítilo pocit bezpečí a pak využij tuto příležitost a učiň mne svobodnou a propoj mne.“

Tak, jako všichni prahneme po pocitu štěstí, není zanedbatelným ani požadavek na pociťování ENERGIE LÉČENÍ, protože většina z nás bojuje s různým typem lidského zranění. Životně důležitá a pro většinu lidí chybějící součást života je uvědomění, že sami vůbec postrádají DUCHOVNÍ ÚROVEŇ léčení.

Mnoho jedinců vyhledává léčení svého ducha skrze drogy, sex, jídlo, vztahy či materiální věci. K tomu nejskutečnějšímu léčení na úrovni Duše ale dojde tehdy, když lidé vědí, jak se znovu napojit na svou vlastní duchovní esenci. Tento moment je jakýmsi spouštěčem veškerých požehnání a rovněž i dalšího rozvoje v oblasti darů Duše, které posléze začnou přicházet.

 

CELOSVĚTOVÝ VÝZNAM

Zodpovědnost lidstva za živou energetickou mřížku Země

Když zpívám tyto písně pro velké skupiny posluchačů, může tak proběhnout více změn v globálním měřítku poblíž místa, kde se právě skupina nachází. Během mého zpěvu jsem schopná cítit vyšší božské říše, jak se shromažďují poblíž tohoto místa a pak vytrvale pokračují v práci skrze zvuky, které zpívám, aby tak došlo k ukotvení novějších, světlem naplněných vibrací na zemské úrovni.

Právě toto božské, společně vynaložené úsilí s těmi, kdo se účastní mých akcí, umožňuje pročistit, opravit a znovu obnovit transparentní ŽIJÍCÍ mřížku božského světla, které je již teď přítomné kolem celé planety Země. S tím, jak je tato mřížka znovu obnovena a stabilizována, může pak vykonávat jednu ze svých početných funkcí, kterou je právě zachycování nových světelných kódů, které k nám přichází ze Slunce a našeho solárního systému, jež jsou tolik potřebné pro evoluci planety a s ní i spousty jejích obyvatel a rovněž pro nápravu jejího stavu.

V místech, kde byly nějaké válečné konflikty, bylo zničeno životní prostředí v důsledku působení člověka, probíhala zde kolonizace, která brutálně zničila celé tamní původní kultury, či zde byl přítomen jiný podobný druh utrpení, se energie Země nachází v nerovnovážném stavu a je třeba právě lidské pomoci k opravě její planetární mřížky, protože byla pozměněna mnoha nepřirozenými způsoby. Nezáleží vůbec na tom, kolik času uplynulo od těchto událostí, tyto disharmonické frekvence zde neustále zůstávají, ledaže by byly vědomě opraveny za pomoci zemských strážců planety v lidské podobě. Domorodé původní národy světa byly historicky právě těmi, kdo byl zodpovědný za udržování Žijící Zemské Mřížky, aby byla v pořádku a mohla řádně fungovat pro celou planetu.

Domorodí lidé byli původními Mistry Energie. V tomto právě spočívala značná část jejich posvátné práce vykonávané pro planetu Zemi v podobě Zemských Strážců.

Aby bylo možné navrátit zpět stav harmonie, který byl narušen neblahým a ničivým chováním lidstva v minulosti i současnosti, neseme právě my lidé zodpovědnost za napravení toho, co jsme dříve zničili. A tím je myšlena i Žijící Mřížka Země. Nemáme v této věci nějakou speciální imunitu ani v případě, že jsme svým konáním tuto mřížku sami osobně nepoškodili. Naštěstí nebo naneštěstí, každá generace musí odstranit chyby dřívějších generací v rámci jejich vývoje. Všichni jsme navzájem propojeni karmickou sítí příčiny a následku toho, co jsme nechali na planetě nedokončené.

Koloběh karmy pokračuje tak dlouho, dokud není vše vyrovnáno a splněno.

Ti z přítomných posluchačů, kteří velmi silně souzní s posvátností této hudby během toho, jak je duchovní píseň zpívána, působili po mnoho svých předešlých životů jako důležité dočasné kotvy v lidské podobě pro ukotvování novějších světlem naplněných vibrací pro Zemi. Byli několikrát inkarnování zde na Zemi, aby zde žili ve svých tělech, se svými rodinami a v rámci svých komunit. Obecně vzato, pokud je tato léčivá práce prováděna s publikem v počtu řádově stovek či dokonce tisíce posluchačů, léčivý efekt exponenciálně vzrůstá, protože je potřeba větších energetických vírů, které s sebou následně přináší větší množství božských energií, jež se následně na planetě ukotvují.

Největší publikum, kterému jsem doposud měla tu čest zpívat duchovní píseň, mělo 2 tisíce diváků. Byla jsem pozvána, abych zahájila vystoupení jednoho světově nejprodávanějšího autora – a to autora knihy Čtyři dohody, proslule známého mexického spirituálního učitele starobylé toltécké tradice, Dona Miguela Ruize. Jakmile jsem zazpívala první tóny, zaujaly jeho pozornost a on si pevně položil jednu ruku na své srdce, opřel se pohodlně o opěradlo židle a hluboce se na mne po celou dobu písně usmíval. Došlo u něj k okamžitému duchovnímu propojení, jak pocítil sílu duchovní písně. Byl to pro mne nádherný okamžik, kdy výraz v obličeji tohoto duchovního představitele sdělil vše, co bylo třeba.

I menší skupiny, vytvářející více důvěrné prostředí, pro které jsem měla tu čest zpívat duchovní píseň během svých online meditací či mých seminářů, rozhodně přispívají k ukotvování světla a rovněž i jejich členové v rámci svých životů zakoušejí následné hluboké účinky této práce. Jde pouze o odlišnou energetickou dynamiku skupiny, kterou se menší skupinky vyznačují. Pamatuji si, jak jsem vedla seminář Božského Srdce v Anglii, kde má práce byla zatím neznámá. Pořadatelka akce pracovala skutečně velmi usilovně na jejím uskutečnění, ale nakonec se jí podařilo, že se přihlásili na akci pouze čtyři muži.

Ale právě tito čtyři, kteří přišli, měli srdce tak veliká, otevřená a připravená pro tento druh práce, že stále do dneška vzpomínám na tento seminář jako na jeden v mé paměti velmi opatrovaný. Pamatuji si každého účastníka velmi živě podle lásky, kterou nesl v srdci, k službě. Nezáleží na tom, jak je skupina malá či velká. To, na čem skutečně záleží, je ochota jednotlivých účastníků na těchto akcích prostě být a na úrovni Duše se plně spolupodílet.

Aby mohla lidská rodina vyléčit své hluboké jizvy a šrámy, které jsme na sobě jeden druhému navzájem zanechali během bezpočtu generací, je třeba, aby se začalo právě u těch jedinců, kteří chtějí být nositeli vibrací, jež jsou více naplněné světlem. V případě, že jsou lidé více probuzení a vědomí, jsou pak schopni uvnitř sebe nést více božského světla. V momentě, kdy je uvnitř nich samotných toto světlo silně zastoupeno, jeho přítomnost se pak zřetelně projevuje i v tom, jak žijí svůj každodenní život. Pokud převáží počet lidí nesoucích více světla spíše než by nesli těžké husté energie, pak se planeta léčí, protože jí nabízíme snížení úrovně ničení a naopak více péče a starostlivosti zaměřené na celou naši Zemskou rodinu. Každý z nás může nebo nemusí přispět skrze své vlastní rozhodování v rámci svého životního stylu k vývoji směrem ke Světlu.

Ukotvovací body pro Kosmické vědomí představované Zemí a lidmi

Konkrétní místo na Zemi, kde je každá jednotlivá píseň zpívána, se v daný moment stává důležitým ukotvovacím bodem pro planetu tím, že je zde uspořádán neviditelný léčivý globální koncert, který duchovně napomáhá utvářet velmi potřebná vesmírná propojení mezi nově vzestupujícími energiemi Země a zbytkem celého Vesmíru.

V současné době se svět začal spolupodílet na novém dlouhodobém velkolepém nebeském cyklu změny, který nám umožní projít touto jedinečnou transformací směrem k vyššímu duchovnímu vědomí na planetě. Jedná se o obrovskou změnu, kterou na planetě pro lidstvo napomohli vytvořit Ježíš Kristus, Buddha, kultura Mayského kalendáře a jiné domorodé kultury a my žijeme právě v čase, kdy probíhá! No teda! Není to úžasná doba k žití? Jedná se ale rovněž o dobu, kdy je velmi náročné pohybovat se na rozbouřených vlnách této nové přílivové vlny! Je to jako by planeta Země byla po dobu tisíců let ve stavu zimního spánku a nyní přichází jaro a nastává čas, aby se Lidé probudili ze spánku a začali naslouchat zpěvu ptáků a procitli!

Tento hlavní cyklus je představován dvěma zásadními skutečnostmi: 1. Celá planeta Země absorbuje obrovské množství vyšších energií (Božského Světla). 2. Začínají se probouzet staré, ale i nové mocné vortexy energií uvnitř samotné Matky Země. Obě výše zmíněné skutečnosti napomáhají Zemi a všem jejím obyvatelům během tohoto impozantního procesu znovuzrození. Začleňování těchto vyšších energií následně usnadňuje i vstřebávání Božského vědomí na vesmírné úrovni. Bůh totiž představuje veškerý Vesmír a tak i obyvatelé planety Země musí být s Vesmírem propojeni, aby tak mohli být plně napojení na své vlastní nekonečné vnitřní Božství. Právě toto znovuobnovené vesmírné spojení má sílu změnit svět.

Tento svět, tak jak ho známe, se posléze stane portálem multidimenzionálního života, což znamená vyšší vědomí založené na stavu jednoty. – VŠE CO JE. STAV BOŽSKÉHO ŽIVOTA NEOMEZENÝ HRANICEMI VÍRY, HRANICEMI PŘEDSUDKŮ, HRANICEMI BOLESTIVÉ LÁSKY, HRANICEMI UTRPENÍ, NEOMEZENÝ NIČÍM, CO MYSLÍME, ŽE ZNÁME.

Neúnavná práce všech duchovních učitelů, léčitelů či vývojových umělců, abych uvedla alespoň několik zástupců z jejich řad, podporuje tuto velkolepou duchovní planetární změnu. Každý, kdo napomůže tomu, aby se z tohoto světa stalo lepší místo k žití, tímto podporuje probíhající změnu směrem k vyššímu vědomí.

Každý je schopen pomoci svým jedinečným způsobem malou či velkou měrou.

Chci uvést pouze malý příklad výše zmíněného právě probíhajícího fenoménu, kterého jsem byla svědkem v České republice. Společenství lidí rezervovalo pro pořádanou akci zalesněnou oblast blízko dokonale čistého pramene vody poblíž obce. Lidé sem chodili a nabírali si tuto čistou pramenitou vodu do velkých lahví a poté si je s sebou brali domů pro své potřeby. Blízko tohoto vodního zdroje se trvale nacházel posvátný oltář, kam umísťovali lidé fotografie Sai Baby, v poslední době velmi uctívaného indického gurua.

Člověk, který se o toto posvátné místo staral a vlastně ho i vytvořil, mne tam pozval, abych zazpívala v tomto nádherném starém lese a pomohla tak skrze božské světlo pozvednout vibrace tamní oblasti. Zpívala jsem tam malému, vlastně velmi malému publiku, včetně, jak se domnívám, i několika přítomným českým elfům. Krátká doba, kterou jsem ve zdejším lese strávila společně s oním mužem a ostatními, představovala velmi důležitý moment, během něhož jsem mohla posloužit tomuto malému kousku Země, pomoci s jejím léčením a rovněž ji prostřednictvím posvátné písně i uctít.

O rok později, když jsem se tam vrátila v rámci dalšího meditačního koncertu, který se konal v městečku poblíž, během akce tento skromný muž vstal a promluvil před velkým publikem velmi něžně a láskyplně. Řekl: „Chtěl jsem Vám přinést nějaké velké a velmi chutné borůvky, které vyrostly za pomoci vody čerpané z našeho pramene. Po Vaší návštěvě se voda úplně změnila. Chutná teď zcela jinak. Všimli si toho dokonce i místní lidé z naší obce. Děkuji Vám. Děkuji Vám. Děkuji!“

Jak je vidět, tyto posvátné písně napomáhají procesu velmi důležitého léčení nejen u lidí, ale také samotné planety Země. Opakovaně to potvrzují i příběhy, které se od posluchačů zaměstnanci organizace Missions of Light (Světelné Mise) nebo já dovídáme – příběhy pozorovatelného léčení, ke kterému u lidí nebo konkrétního místa došlo, a jež jsou jimi s naprostou otevřeností vyjádřeny poté, co došlo k opravdové změně.

Díky dalším dvěma aktivním světlům v našem světě, milovanému a legendárnímu herci Jaroslavovi Duškovi a finančnímu podpůrci (sponzorovi) humanitárních projektů M. Hlaváčkovi, se mohly v roce 2012 Česká a Slovenská republika stát prvními zeměmi, kde se uskutečnilo několik velkých akcí. Tyto akce proběhly rovněž díky spoustě báječných pořadatelů a tisíců účastníků, kteří je navštívili v mnoha velkých i malých městech. Jako kolektiv jsme tak všichni společně napomohli ukotvit přicházející energie božského světla prostřednictvím posvátné duchovní písně a večerů vyplněných duchovním učením, kterých se zúčastnily spousty lidí.

Množství lásky, ocenění a duchovního porozumění chovanému k této kolektivní posvátné práci, které tam tamní lidé prokázali, se nedá srovnat s ničím, co jsem do tohoto momentu ve svém životě zažila. Dlouhé řady lidí stojících se slzami v očích a s obrovským úsměvem… Mnozí mě chtěli přivítat anebo mi přinesli nějaký dárek. Vzpomínky na tyto zážitky mne vždycky láskyplně budou hřát u srdce. Pro mne samotnou toto všechno bylo symbolem jednoznačného setkání rozlehlé rodiny duší, která miluje Zemi a lidství.

Během společné práce s těmi, kteří mají zájem, chtějí otevřít své srdce, jak jen je to možné a jsou ochotni asistovat obrovské celosvětové změně – je dána šance, aby se v našem světě děly zázraky.

PRASTARÉ DOMORODÉ KULTURY

Všechny duchovní kultury, které kdy na Zemi existovaly, používaly posvátné tóny, které jim byly darovány Bohem. Tyto posvátné tóny mohou být vnímány jako skryté části PÍSNĚ STVOŘENÍ. Některé z písní kultur domorodých národů představují velmi silný prostředek léčení. Jiné z jejich písní si zase získají vaši pozornost. Jsou totiž velmi propojené s liniemi jejich předků a rovněž i jejich vesmírnými domovy. V jejich písních jsou obsaženy některé ze starodávných božských symbolů a klíčů, jež jsou neustále předávány skrze proud času.

Hodně lidí cestuje do zemí jako je Peru a chtějí navštívit odlehlá a nesnadno přístupná místa jako je amazonský prales, aby tak mohli být blíže původním domorodým kulturám, u kterých intuitivně cítí, že v sobě stále uchovávají a nesou Duchovní Sílu. Právě v těchto místech pak vyhledávají pravé šamany, kteří jsou touto silou obdařeni. Tato Duchovní síla v podstatě představuje jejich nepřerušené spojení s Vesmírem. Mnoho z těchto kultur používá posvátné tóny ve svých duchovních písních, aby se jejich prostřednictvím mohly propojit se svými pomocníky z řad předků a také s Matkou Zemí. Díky tomuto dlouhotrvajícímu a hlubokému pradávnému propojení mohou zůstat dveře vedoucí na druhou stranu reality stále otevřené.

Možnost otevření kosmických dveří či bran je častokrát vnímána jako úplná záhada pro většinu obyčejných lidí, kteří nejsou propojeni s Matkou Zemí, svými předky, Vesmírem, v němž žijí, svými Dušemi a samotným Stvořitelem.

Žití v rámci „propojeného“ Vesmíru vyžaduje to, aby probíhala komunikace mezi jeho různými částmi. Zažívání duchovního souznění či splynutí je přirozenou součástí života. Modlitba, duchovní či jiné zpěvy, tanec a meditace – to vše jsou formy duchovní komunikace s různou úrovní síly, která je závislá na mnoha složitých faktorech.

Každý posvátný tón se vyznačuje svou vlastní úrovní duchovní síly, pakliže je vyřknut či zazpíván různými lidmi. Můžeme to vnímat jako když je vystřelován šíp. Některým lidem se podaří, že jimi vystřelený šíp pokaždé dosáhne svého cíle, ale šíp jiných lidí se nedostane ani do jeho blízkosti. Na některých místech na planetě se nepodařilo, aby byly tyto posvátné tóny uchovávány v čistotě (nyní dosáhly špatného cíle) anebo došlo k zeslabení jejich síly (míjí svůj cíl díky oslabené síle, kterou je šíp vržen). Samotný hlas či přítomnost některých duchovních starších v sobě obsahuje úplnou posvátnost a sílu tónů. U jiných duchovních starších již ale v sobě tóny nenesou takovou duchovní sílu z různých důvodů.

Každý jedinec, poskytující tyto léčivé písně, se bude odlišovat jak úrovní svých schopností, tak i své osobní čistoty. V tomto případě bude velmi záležet na tom, „kdo“ bude otevírat zmíněné dveře či bránu, vedoucí na druhou stranu závoje. To bude určovat, které dveře bude mít ten či onen jedinec povoleny otevřít. Ne každému je uděleno právo projít jakýmikoli dveřmi. Povolení je poskytnuto pouze na základě důvěryhodnosti, která byla prokázána vůči neviditelným strážcům z druhé strany.

Čistota duchovního spojení musí být procítěna posluchačem uvnitř jeho vlastního srdce, aby tak byl následně schopen rozpoznat, s kým souzní. A tak posouzení, kdo v sobě nese opravdově duchovní posvátnou sílu, se může zdát poněkud nahodilé či nejasné. To, co je pro posluchače nejdůležitější, je jeho vlastní zkušenost a to, jakým způsobem může získat to, co cítí, že potřebuje. Mnoho lidí nemá pocit, že si mohou důvěřovat, přesto, že mohou. Pokud cítíte, že je něco posvátného, pak to pravděpodobně posvátné je.

Od doby, kdy začali existovat lidé a oddělili se od Jednoty tím, že začali žít uvnitř svého dočasného fyzického těla, které s sebou nese představu konečnosti a vědomí smrtelnosti, duchovní starší na planetě zpívali a ochraňovali jednotlivé části PÍSNĚ STVOŘENÍ, které znali. Vykonávali výše uvedené proto, aby tak napomáhali lidstvu zůstat i nadále duchovně propojené se zbytkem Vesmíru. Tóny písně Stvoření jsou někdy zpívány celou kapelou nebo za doprovodu hudebních nástrojů, které mají schopnost rezonovat v souladu s vibracemi Země anebo Nebes a vytvářet tak při jejich poslechu Vesmírnou zvukovou koupel jak pro posluchače, tak pro posvátnou Zemi.

V moderní době, v níž žijeme, došlo k tomu, že spousta posvátných informací byla buď ztracena, oslabila na své síle, byla ukryta či odcizena. Jak vstupujeme do období Zlatého Věku, který se postupně rozvíjí, bude hodně z těchto posvátných znalostí obnoveno a opětovně dáno lidstvu k dispozici.

Společně všichni tvoříme jednu vesmírnou rodinu. Všichni z nás máme obrovský prospěch z toho, pokud můžeme být v harmonii a pokud jsme vystaveni čistým nepozměněným zvukům Stvoření, které nás dokáže znovu propojit s Vesmírem a Božským vědomím.