Představení Duchovní Učitelky Thu-Hien Poma of Adonai

An Evening with a Spiritual Master Event, Czech Republic

Duchovní večer s Thu-Hien Poma of Adonai, Česká republika

Duchovní učitelka Thu-Hien se soustředí na pozitivní pozvednutí úrovně božské moudrosti, milosrdenství a energie ve světě. Jako mezinárodní duchovní učitelka, léčitelka a zpěvačka, cestuje po světě ve službách vědomí Božské Matky jako její vstupní léčivá brána pro tyto posvátné energie.

Hlasem, kterým nás duchovní učitelka Thu-Hien volá, je pomocí k hromadnému probouzení duší a péče o ně. Je to hlas, který reprezentuje jednu z nově přicházejících ženských duchovních mistryň dnešního moderního světa. Svou moudrost, schopnost zpěvu starobylých Písní Duše a léčitelství přijala prostřednictvím božského zasvěcení po deseti letech strávených v tichu a ústranní. Zároveň jí v té době bylo ukázáno nespočetné množství minulých životů, kdy jako velká matka mnoha národů napříč časem pečovala o důležité duchovní potřeby různých kultur na této zemi. O jedinečné životní cestě Thu-hien se dočtete více na těchto webových stránkách.

Při cestách Thu-Hien po celém světě mnoho lidí dodnes poznává její starobylou duši, jako známou božskou pomocnici lidstva. Prostřednictvím pečující a intenzivní práce duchovní učitelky Thu-Hien se i nadále dostává nespočetnému množství lidí zázračného uzdravení a pozitivních výrazných změn v jejich  životech, které tak více odráží původní duchovní záměry duše.

Žijeme v éře, která představuje nový planetární posun do doby Zlatého věku. Doby návratu božského ženského srdce, moudrosti, bytí a vedení, které mají být dnes použity na planetě společně s božským mužským principem.

Návrat a integrace těchto vyšších a posvátnějších atributů pomůže přivést lidstvo k nové rovnováze, osvobození, štěstí a míru. Ti, kteří skutečně vidí, slyší a cítí budou mezi prvními, kteří vědomě poplují na vlnách této jedinečné planetární. změny. Tito lidé, které pohání jejich duše, patří k posluchačům a soukromým klientům Thu-Hien. Mistryně Thu-Hien je znalkyní posvátné práce, která byla dříve vykonávána pouze ve starověkých chrámech. Je nositelkou a šiřitelkou této rozsáhlé práce:

 • každoroční mezinárodní turné
 • každoroční posvátný retreat pro ženy
 • semináře božské podstaty
 • soukromé čtení duše
 • chrámové léčení, očista a rozvoj
 • posvátná zasvěcení
 • ceremonie pro Zemi
 • písmo duše
 • meditativní koncerty andělů
 • meditativní koncerty delfínů a velryb
 • online akce
 • online programy pro duchovní rozvoj
 • humanitární pomoc pro domorodé kultury

 


Vietnam 1970

Vietnam 1970

PODROBNĚJŠÍ ŽIVOTOPIS

Thu-Hien se narodila ve Vietnamu za vietnamské války asijské matce, jejíž rodina patřila k rýžovým farmářům, kteří žili podle tradic vietnamské kultury. Jejím domovem byla malá bambusová chatka a domluvila se pouze vietnamsky. Její život byl ovlivněn tradičními zvyky a způsobem života buddhistů a zároveň neustálým válečným bombardováním.

Otec Thu-Hien byl americký voják, který se nikdy nedozvěděl, že má dceru. Její matka jí jednou řekla, že vypadal jako míšenec Afričana  a amerického indiána. To je velmi obvyklý původ většiny Afro-američanů.

Díky mezinárodní pomoci charitativních pracovníků opustila  Thu-Hien společně se 70 000 dětskými uprchlíky válkou zničený Vietnam ještě dříve, než padl Saigon pod vládu komunistů. Dostala se do americké rodiny, která ji vychovala. Formující roky svého života strávila duchovní učitelka Thu-Hien v japonské Okinawě, na havajském ostrově Oahu a na mnoha jiných místech v USA. V roce 1997 se  Thu-Hien vrátila do své rodné země, kde se znovu setkala a sblížila se svou vietnamskou rodinou.

Díky této jedinečné směsi intenzivních životních událostí a rozličných kulturních dědictví byla životní pouť  Thu-Hien předurčena k tomu, aby sloužila ostatním v jejich vývoji. Téměř před 20 lety se vydala na cestu vyššího vědomí a od té doby je jí zcela zaslíbena.

about-jarda-red-audience

2012 – turné se známým hercem a dobrodincem Jaroslavem Duškem

V roce 2012 byla duchovní učitelka Thu-Hien duchovně vedena k tomu, aby se účastnila služby na pomoc Zemi. Prostřednictvím své posvátné duchovní práce pomáhá mnoha lidem a učí je, jak se připravit a projít obrovským posunem do reality vyššího vědomí, kterou máme v současné době všichni začít prožívat. Její jednoduché, přesvědčivé a často i zábavné učení je určeno pro všechny a oslovuje mnoho rozdílných lidí.

Práce duchovní učitelky Thu-Hien spočívá rovněž v duchovním léčení, jímž se prosvětluje a snižuje tíha planetární karmy, kterou svět nahromadil za věky nevědomého bytí. Prostřednictvím její posvátné práce se otevírají léčivé portály pro ty, kdo jimi chtějí projít.

about-machu-p

Obřady Země, Machu Picchu, Peru

V roce 2015 založila duchovní učitelka Thu-Hien neziskovou organizaci Missions of Light (Mise Světla), jejímž cílem je léčit a podpořit rozsáhlé skupiny obyvatel, jež dlouho trpěly sociální nespravedlností v minulosti i v současnosti. Mnoho z tohoto hlubokého utrpení bylo způsobeno dopady válečných konflitů a také kolonizací domorodých obyvatel.

Missions of Light také provádí obřady čištění, léčení a obřady transformace Země po celém světě a pomáhá tak navrátit lásku na naší planetě.

Thu-Hien pracuje v úzkém posvátném svazku přímo s vědomím Božské Matky, Matky Přírody, andělských říší a ve vesmírném napojení na moudrost domorodých předků, aby tak podpořila pozitivní, posvátný a udržitelný život na naší krásné, jediněčné, živoucí planetě.

Když není Thu-Hien na svém každoročním turné, slouží vývoji z duchovní Mekky Peru. Chcete-li se dozvědět více o posvátné práci duchovní učitelky Thu-Hien, KLIKNĚTE na POSVÁTNÁ HUDBA.

“Jsme věční a svobodní, ať se stane  v našem životě cokoliv. Pokud jsme vědomě soustředěni ve stvořitelově lásce, máme dveře ke svobodě vždy dokořán.”

-Thu-Hien Poma of Adonai-


Prosím klikněte zde a prohlédněte si český přepis videoklipu